Ohyra och sjukdomar

Ohyra är en oundviklig del av att odla växter, i alla fall om man odlar mer än en handfull. Det är något som drabbar alla typer av växter -alldeles oavsett vilka släkten eller arter man odlar och hur välmående och starka växter man har. En frisk växt har viss motståndskraft, men det innebär i princip bara att skadorna blir mindre, inte att växten själv helt kan skydda sig mot ohyra eller utrota ohyran på egen hand. Inte heller spelar miljön någon större roll: visst trivs viss ohyra bättre i vissa temperaturer och viss luftfuktighet, men att ändra luftfuktigheten kommer aldrig stoppa eller hindra ett angrepp -bara göra det mildare.

När det kommer till sjukdomar och svampangrepp är det inte lika lätt. De vanligaste sjukdomarna, som uppkommer när en växt angrips av svamp och bakterier, drabbar försvagade eller skadade växter. Dessa behandlas i regel genom att läka ut växten. De bakterier och svampar som orsakar dessa vanliga sjukdomar går inte att bli av med, utan existerar redan på och runt växterna. Ett exempel är rotröta, som orsakas av svampar eller bakterier som får fäste i försvagade eller döda rötter och snabbt sprider sig till friska rötter och stam. Eller den mosaik av svampangrepp som kan synas på ett gulnande blad som är på väg att falla av. I alla dessa fall handlar det främst att ta bort skadade och angripna delar och sedan försöka få växten att trivas. Det är helt normalt att växters döende och döda delar blir angripna av mikroorganismer.

När det kommer till allvarliga, smittsamma sjukdomar, vare sig det beror på svamp, bakterier eller virus, finns det inga botemedel tillgängliga idag (i alla fall inte för oss hobbyister). Då får man istället slänga det drabbade växtmaterialet och skatta sig lyckligt det inte spridit sig.

 

Att behandla ohyra

Bilder på andra typer av skador

 

Kvalster

Toppskottskvalster (broad mite)

Falskt spinnkvalster (flat mite)

(rött) Spinnkvalster

Sköldlöss

Ullöss (Ullsköldlöss)

Sköldlöss

Rotlöss (Rotsköldlöss)

Andra skadeinsekter

Trips