Odling

Det jag skriver här är från mitt perspektiv som hobbyodlare.

En av de saker jag tycker är mest belönande med odling är möjligheten att experimentera. Så fort jag började förhöra mig om hur andra odlar insåg jag att det knappt finns någon gräns för hur många olika sätt det går att odla på. Metoder, tillbehör och substrat fungerar olika bra beroende på miljö och odlare. Så jag rekommenderar varmt att pröva sig fram -det är roligt! En av de absolut avgörande faktorerna för hur jag väljer att odla är min kroniska benägenhet för övervattning.

Basen i all odling är ljuset. Ljus är det som ger växterna energi och driver alla deras processer. Alla andra omständigheter måste anpassas till det ljus som erbjuds. Naturligt ljus utomhus, solsken, är starkare än någonting annat vi kan erbjuda inomhus. Den skuggigaste platsen utomhus är ljusare än det ljusaste söderfönster vi kan erbjuda. Det är viktigt att komma ihåg eftersom ljus inomhus därför aldrig egentligen kan bli för starkt. Däremot måste vi anpassa växtens andra behov till det ljus vi erbjuder.

Det som jag väger mot ljus är temperaturen, hur mycket vatten växten får och hur hög luftfuktigheten är. Alla dessa saker måste matchas mot ljuset. Om en växt (säg chili) vill ha mycket ljus, mycket vatten och hög temperatur bör vi så mycket som möjligt försöka ge den det. Men om den får mindre ljus måste vi också minska på temperaturen och vattnet. Annars kommer den snart att dö. Har du haft en växt i ett norrfönster som fått sparsam vattning kommer du behöva öka vattningen om du flyttar växten till ett österfönster. Av den anledningen är det alltid bra att fråga hur mycket ljus en växt odlas i när du får odlingsråd av någon annan.


Odling av Hoya

Rota Hoyasticklingar (och andra epifyter)

Odling under lampor

Ohyra (och sjukdomar)

 

Mina vivaria