Ibland är det verkligt svårt att lita på beskrivningar

Förutom namn följs växter ofta åt av en beskrivning. Det kan vara oerhört hjälpsamt, speciellt hos variabla arter där de olika formerna inte har några namn, men ändå kan vara olika åtråvärda för odling. Men det är inte så lätt som det först verkar att ge en bra, kort beskrivning…