Utricularia

Utricularia är ett släkte av växter som tillhör familjen Lentibulariaceae precis som pinguicula. I Sverige kallas de bläddror. Utricularia är en karnivor med många arter som är spridda över hela världen. De växer i vatten och våta miljöer. Utricularia saknar rötter och består bara av stam som förgrenar sig. Den stam som hamnar under vattenytan eller under en våt jordyta utvecklar avancerade fångstblåsor som väldigt små organismer fastnar i. Dessa organismer bryts sedan ner och ger näring till växten. De kommer i många olika storlekar och odlas främst för sina blommor, som i vissa arter kan bli ordentligt stora.

Utricularia förekommer i hela världen i många olika växtzoner och skötseln beror mycket på ursprungsområdet. Det kan med andra ord skilja en del i vilket substrat och vilken fukt som är lämplig för arten. Erbjuds en miljö som passar arten förökar den sig lätt och sprider sig nästan självmant. Delning och frösådder är annars de vanligaste sätten att föröka dem