Sarracenia

Sarracenia är ett släkte av växter som tillhör familjen Sarraceniaceae. I Sverige kallas ofta Sarracenia för flugtrumpet. Sarracenia växter naturligt i Nordamerika i näringsfattig våtmark. Kring öppningen och i bladen som ser ut som trumpeter producerar Sarracenia nektar som lockar till sig insekter. Insekterna faller sedan ner eller fastnar i trumpeten, drunknar, bryts ner och ger näring åt växten. Hos vissa sorter har nektaren en drogande effekt på insekterna.

Sarracenia är en väldigt lättskött ettårsväxt eller en lite krångligare flerårsväxt. För att växa väl behöver Sarracenia kall vintervila men tål inte minusgrader. Det kan vara svårt att erbjuda i Sverige. Även om det inte finns möjlighet att övervintra så är Sarracenia en tacksam växt både inomhus eller utomhus under åtminstone en säsong. Det viktigaste är att inte låta Sarracenian torka ut. Den kan med fördel stå i vatten. Den vill inte ha näring och bör planteras i torv, gärna utblandat med vitmossa, perlite eller leca, alternativt annat surt och näringsfattigt substrat. Används kranvatten till vattningen så blir det en uppbyggnad av kalk i substratet som gör att man behöver plantera om ganska ofta. Det kan undvikas genom att vattna med regnvatten, destillerat vatten eller osmosvatten.

De olika Sarraceniorna varierar främst i trumpeternas utseende och färg. Blommorna är förhållandevis lika men varierar i storlek och färg. Blommorna kan stå en hel säsong.


Mina sarracenior

kommer snart