Hoya sp. Indonesia (yellow)

Den här vackra hoyan har blivit artbestämd och mer information hittas under Hoya danumensis

 

Hoya sp. Indonesia (yellow)

senast uppdaterad 2 april 2019